Wymiany i remonty dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz przystosowanie urządzeń do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Nowa winda osobowa instalowana w budynkach mieszkalnych powinna spełniać wszystkie współczesne normy i wymagania.

Wymieniamy stare windy na urządzenia o wysokich STANDARDACH WYKOŃCZENIA, spełniające zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie Dźwigowej 2014/33/UE.

7 CECH WSPÓŁCZESNEJ WINDY
 • Energooszczędna
  Dźwig powinien zużywać jak najmniej energii elektrycznej. Jest to uzależnione od typu zastosowanego zespołu napędowego.

 • Bezpieczna dla użytkowników i ekip serwisowych
  Kabiny powinny być wykonane z materiałów niepalnych i wyposażone w drzwi z napędem mechanicznym. Bezpieczne windy posiadają system automatycznej łączności dwustronnej z ekipami ratowniczymi, w przypadku utknięcia kabiny z pasażerami między przystankami. Windy powinny posiadać awaryjne oświetlenie w kabinach, które się automatycznie załącza po zaniku napięcia. Drzwi przesuwne powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed ściśnięciem.

 • Przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich
  Zalecane minimalne wymiary kabiny windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych to 1100 x 1400 mm. Elementy sterowe (panel dyspozycji z przyciskami, kaseta wezwań) powinny być tak umieszczone, by były łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Drzwi powinny być automatyczne przesuwne, o szerokości minimum 900 mm (dopuszczalne – 800 mm), dostosowane dla osób na wózkach (inwalidzkich lub dziecięcych).

 • O wysokim komforcie eksploatacyjnym
  Windy powinny płynnie się przemieszczać, bez szarpnięć i stuków. Dokładnie się zatrzymywać na poziomach przystanków. Ekipa montażowa powinna dbać o to, by przyszły użytkownik mógł swobodne oraz komfortowo dojść do windy i wejść do kabiny.

 • Odporna na wandalizm
  Zgodnie z normą PN-EN 81-71: 2006 urządzenia dźwigowe łatwo dostępne (kabiny i ich wyposażenie oraz drzwi i elementy sterowania) powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie przy pomocy prostych przedmiotów najczęściej używanych przez wandali (długopisy, klucze, laski, papierosy, zapalniczki, scyzoryki, wkrętaki, gumy do żucia itp.).

 • Przyjazna dla ludzi i środowiska
  Nowoczesna winda nie powinna zużywać oleju i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia, emitować zakłóceń magnetycznych, ani wytwarzać wibracji i hałasów.

 • Zapewniony dostęp do części zamiennych i sprzętu serwisowego
  Jako wykonawca, zapewniamy bez żadnych ograniczeń podzespoły i sprzęt serwisowy. Aparatura sterowa w serwisowanych przez nas dźwigach nie posiada kodowanych zabezpieczeń, uniemożliwiających konserwację innym firmom.

Przystępując do realizacji wymiany należy najpierw ustalić, jakie cechy będzie posiadał dźwig po jej zakończeniu, ponieważ od tego zależą typy i rodzaje zastosowanych zespołów oraz urządzeń. Aktualnie budowane nowe dźwigi i modernizowane w zakresie wymiany wszystkich urządzeń (mogą pozostać istniejące prowadnice) muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE. Spełnienie tych wymagań zapewniają odpowiednie normy zharmonizowane z dyrektywą (PN EN 81 – 20 i 50) oraz procedury oceny zgodności, które na wniosek instalującego przeprowadza Jednostka Notyfikowana i wydaje na tej podstawie Certyfikat Zgodności, a instalujący dźwig umieszcza oznakowanie CE wewnątrz kabiny i wystawia Deklarację Zgodności. Dźwigi modernizowane częściowo (wieloetapowo) nie muszą być od początku w pełni zgodne z wymaganiami dyrektywy dźwigowej, ale w końcowym etapie modernizacji zgodność taka będzie wymagana.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dźwigów eksploatowanych opracowana została w Radzie Unii Europejskiej norma PN-EN 81-80: 2005 pod nazwą Safety Norm Existing Lift zawierająca wytyczne dla władz krajowych, właścicieli wind, jednostek kontrolujących oraz firm konserwujących dźwigi. Norma SNEL dotyczy poprawy bezpieczeństwa eksploatowanych dźwigów, a istota jej polega na określeniu maksymalnych terminów, w trakcie których należy wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego wyposażenia w urządzenia wymagane w normach zharmonizowanych z Dyrektywą Dźwigową.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *